Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových pedagogických dokumentov

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v aplikovaní obsahového a výkonového štandardu informatickej výchovy vychádzajúc zo ŠVP do TVVP a v aplikovaní získaných vedomostí do vyučovacieho procesu v rámci tohto predmetu s využitím vhodných metód a foriem práce.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
498/2011 - KV