Informácia pre školy – súťaž v oblasti globálneho vzdelávania

Metodicko-pedagogické centrum informuje školy o možnosti zapojenia sa do súťaže venovanej inováciám v globalnom vzdelávaní. Záujemcovia o súťaž vyplnia elektronickú prihlášku v angličtine dostupnú na https://gene.eu/award/application/, v ktorej stručne opíšu svoju aktivitu a pridajú aj krátke amatérske video.

Päť najlepších projektov vyhodnotených odbornou komisiou získa 10 000 eur.

Termín zaslania prihlášky je do 8. júna 2018.

Viac informácií vrátane krátkeho videa z roku 2017 nájdete na https://gene.eu/.

Organizárom súťaže je európska sieť GENE – Global Education Network Europe.