Hospitačný pobyt v Bavorsku

Na základe slovensko-bavorskej spolupráce ponúka Bavorské ministerstvo pre vzdelávanie, kultúru, vedu a umenie 10 miest pre učiteľov NEJ na hospitačný pobyt na bavorských školách.

Bližšie informácie o podmienkach pobytu a prihlásení sa do výberového konania nájdete v informačnom liste alebo na stránke MŠVVaŠ - https://www.minedu.sk/hospitacny-pobyt-v-bavorsku-ponuka-2019/.  

Prílohy:

Informačný list

Prihláška

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prílohy: