Generálna riaditeľka MPC Kamila Jandzíková: Vykročme správnou nohou

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

V tomto predvianočnom čase a v očakávaní nového roka možno na chvíľu zmiernime náš každodenný stres, vydýchneme si a zamyslíme sa nad tým, čo je skutočne dôležité. Žijeme v čase plnom dôležitých rozhodnutí, významných udalostí a rýchlo sa meniacich skutočností. Častokrát musíme okamžite prijímať niekoľko dôležitých rozhodnutí naraz. Život, práca , naše konanie a správanie sa naberá v posledných rokoch takú dynamiku, že zastaviť sa dokážeme len pri dôležitých životných udalostiach a počas vianočných sviatkov.

Vianočné sviatky, Silvester, ako aj príchod ďalšieho roka sú časom, v ktorom sa nielen vraciame do detstva, zastavujeme sa a rozjímame, ale aj bilancujeme a hodnotíme uplynulé mesiace. Uvedomujeme si, že hektiku a dynamiku celého roka veľmi citlivo vnímame prostredníctvom detí, menších i väčších. Prostredníctvom našich žiakov a študentov, pre ktorých chceme to najlepšie - vzdelanie, vedomosti, schopnosť naučiť sa orientovať v živote. Tomu podlieha naša práca – nájsť najlepší a najefektívnejší spôsob, ako ich na život pripraviť.

Vážené kolegyne a kolegovia, učitelia, pedagogickí pracovníci, zamestnanci v rezorte školstva, veľmi si vážim Vašu obetavú prácu, ktorá prispieva k dosiahnutiu nášho spoločného cieľa. Chcem sa Vám za ňu poďakovať. Skúsme počas Vianoc i prelomu starého a nového roka vypnúť, oddýchnuť si, zrelaxovať sa, pobudnúť v pokoji a láske so svojimi rodinami. V roku 2018 nás čaká množstvo ďalších úloh. Buďme na ne pripravení, ale začnime ich realizovať oddýchnutí, čerství a plní nových nápadov. Vykročme do roku 2018 tou správnou nohou, nech sa nám naša práca darí.

Krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný rok 2018 želá

 

Kamila Jandzíková

generálna riaditeľka MPC .