Fono 2 a Fono 3 – multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej zásob

V druhom polroku školského roka 2018/2019 sa konal workshopy s názvom Fono 2 a Fono 3 – multimediálne programy na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej zásoby. Workshopy boli určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov (učitelia MŠ), s deťmi s poruchami reči a narušenou komunikačnou schopnosťou, s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu a podobne. FONO je súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov v multimediálnej oblasti. Cieľom podujatí bolo prezentovať možnosti využitia programu Fono2 a Fono3 v edukačnej a poradenskej praxi, ako aj praktické ukážky a možnosť vyskúšať si funkcie programu v praktických činnostiach. Workshop viedla PaedDr. Jana Verešová, PhD. z RP MPC Bratislava a odbornou lektorkou bola PhDr. Elena Gažiová, jedna z tvorkýň multimediálneho programu Fono a logopédka v Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave.