Farby hliny - výstava

Regionálne pracovisko MPC Bratislava Vás pozýva na výstavu žiackych výtvarných prác zo Základnej umeleckej školy  Sekule.  Žiaci výtvarného odboru pod vedením výtvarných pedagogičiek Mgr. Eleny Sedlákovej riaditeľky školy a Mgr. Ľubice Mrázovej pripravili zaujímavé a tvorivé výtvarné práce, pri ktorých využili rozmanité výtvarné techniky. Súčasťou výstavy sú aj výtvarné práce z Plenéru 2018 s názom Farby hliny, ktoré boli vytvorené prostredníctvom prírodných pigmentov.

Záujemcovia sa môžu prísť pozrieť na vystavené diela do budovy Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, Ševčenkova 11, Bratislava do 15.3.2019 v čase od 8.00 do 17.00 hod.

Výstavu za RP MPC Bratislava pripravila Slávka Gécová, učiteľka kontinuálneho vzdelávania pre výtvarnú výchovu.