Extrémizmus verzus história

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 12. apríla 2018 odborný seminár na tému Človek – hodnoty – spoločnosť: „Extrémizmus verzus história“ pre učiteľov vzdelávacích oblastí Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty zo základných a stredných škôl Žilinského kraja.

Na odborný seminár boli ako lektori pozvaní prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. a Mgr. Taťána Součková, PhD. z Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave.Prítomných 44 účastníkov získalo informácie, aktuálne poznatky a inšpirácie o dvoch významoch myslenia vychádzajúceho z polarity medzi Východom a Západom, zo Saidowej koncepcie orientalizmu v rámci Európy, o rozdieloch medzi postojmi „socialistického Homo Sovieticusa“ a „kapitalistického Homo Westernicusa“ a o využívaní krajiny (historický land use) a jeho analýze na mapách z pohľadu historickej geografie, environmentálnej histórie alebo humánnej geografie.

Tieto poznatky boli doplnené o interpretácie praktických návrhov s textami historikov, karikatúrami a postermi na prípravu aktivít a vyučovacích jednotiek o vzťahoch medzi východom a západom v dnešnej politike.

Seminár prispel k rozvoju zručností učiteľov naprojektovať do svojich vyučovacích jednotiek problematiku extrémizmu, kulturalizmu a problematiku ľudských práv. Následne sa očakáva zvýšenie povedomia o hodnotových a extrémistických témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca prostredníctvom rozvoja kritického myslenia