Exegéza - Evanjelium podľa Jána

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy, v  priestoroch RP MPC v Prešove, dňa 30.10.2019,  zrealizovalo odborný seminár pod názvom „Exegéza-Evanjelium podľa Jána“ . Lektorom podujatia bol STDr. Juraj Feník, PhD. z Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta z Košíc. Zúčastneným učiteľom náboženstva/ náboženskej výchovy okrem priblíženia samotného evanjelia, jeho posolstva,  predstavil aj vlastnú podobu ukážok práce so Sv. Písmom, ktoré bude inšpiráciou pre následnú Biblickú olympiádu v tomto školskom roku. Účastníci podujatia pozitívne hodnotili najmä praktickú časť seminára, pretože ukážky práce  s biblickým textom dokážu implementovať do edukácie náboženstva/náboženskej výchovy.