Európsky učiteľ 21. storočia

       

Metodicko-pedagogické centrum si Vás dovoľuje pozvať
na medzinárodnú konferenciu

 

Európsky učiteľ 21. storočia

 

2. – 4. júla 2019

v hoteli NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, Bratislava

 

 

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) organizuje medzinárodnú konferenciu s názvom Európsky učiteľ 21. storočia v dňoch 2. – 4. júla 2019 v Bratislave.

 

Cieľom medzinárodnej konferencie je prezentovať inovácie v edukačnom procese a možnosti uplatnenia najlepších zahraničných skúseností v podmienkach slovenských škôl v oblastiach:

  • Používanie technológií a sociálnych médií v triede
  • Dôležitosť spätnej väzby v pedagogickej praxi
  • Vplyv hodnotenia na podporu zručností pre 21. storočie
  • Vytvorenie kultúry profesionálnej spolupráce a vzájomného učenia sa medzi učiteľmi
  • Rozvíjanie zručností žiakov pre 21. storočie – učíme pre zajtrajšok

 

Na konferencii vystúpia zahraniční delegáti a v rámci workshopov budú so slovenskými učiteľmi hľadať možnosti uplatnenia zahraničných inovácií v podmienkach slovenských škôl.

Prihlásiť sa môžete na: https://mpc-edu.sk/eform/submit/konferencia_europsky_ucitel_21st

Účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku.