DÚHOVÝ KOLOTOČ alebo FÍÍÍHA

Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč určená deťom z materských škôl sa teší veľkej pozornosti učiteliek, rodičov i širokej verejnosti. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie jednotlivcov a skupín aktuálneho 13. ročníka súťaže sa uskutočnilo 18. 6. 2019. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizovaním a zabezpečovaním súťaže je poverené Metodicko-pedagogické centrum a záštitu nad podujatím má primátor mesta Banská Bystrica.

Téma 13. ročníka súťaže s názvom „Fíííha“ odráža obdobie detského údivu zo zatiaľ nepoznaného a snahu vyjadriť zážitky z objavovania autentickou výtvarnou formou. „Fíííha“ sa však vzťahuje aj na dospelých divákov, ktorí vždy neveriacky krútia hlavami a usmievajú sa, keď obdivujú spontánny a suverénny výtvarný prejav detí. Pre členov odbornej  komisie bolo náročné vybrať a oceniť najlepšie práce, lebo okrem výtvarného výrazu si pri výbere uvedomovali aj výchovno-vzdelávacie procesy, ktoré viedli k daným výsledkom a úlohu učiteliek, ktoré v týchto procesoch zohrávajú.

Obľúbenosť a jedinečnosť celoslovenskej súťaže potvrdzuje aj tohtoročná účasť súťažiacich. Celkovo sa do nej zapojilo 203 materských škôl a odborná komisia posudzovala 969 prác. V Cikkerovej sále banskobystrickej radnice bolo vystavených 155 prác a slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili pozvané deti, ich rodičia, učiteľky materských škôl a ďalší pozvaní hostia. Deti prevzali ceny z rúk Jakuba Gajdošíka, viceprimátora mesta Banská Bystrica, Dariny Výbohovej, riaditeľky sekcie profesijného rozvoja z GR MPC Bratislava a Adriany Kvetkovej, riaditeľky RP MPC v Banskej Bystrici.

Ocenené práce 13. ročníka súťaže Dúhový kolotoč

 

Kategória jednotlivcov – deti z materských škôl

Marcus Minár, Základná škola s materskou školou J.Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Hanka Balušíková, Základná škola s materskou školou Papradno 312, Papradno

Anna Fiľová, Základná škola s materskou školou Hviezdoslavova 152/2, Závadka nad Hronom

Veronika Lukáčová, Materská škola Azovská 1, Košice

Sofia Grossová, Materská škola Nábr. Sv. Cyrila 360/28, Prievidza

Jasmine Pakanová, Materská škola CII 72, Dubnica nad Váhom

 

Kategória jednotlivcov – deti z materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Natália Maníková, Materská škola Štítnická 337/9/A, Rožňava

 

Kategória – skupinová práca

Katolícka materská škola, Ormisova 585/15, Revúca

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

 

Cena primátora mesta Banská Bystrica

Matilda Ďaďová, Materská škola Tr. SNP 77, Banská Bystrica

 

Cena riaditeľky RP MPC Banská Bystrica

Nina Machavová, Materská škola Ul. Vl. Clementisa 12, Revúca