Druhým hlavným rečníkom medzinárodnej konferencie „Učiteľ 21. storočia“ je Dr. Kristen Weatherby

Dr. Kristen Weatherby

výskumná pracovníčka pre oblasti vzdelávacích technológií a medzinárodnej vzdelávacej politiky pre učiteľov.

Svoju kariéru začala ako triedna učiteľka v USA, neskôr prešla do spoločnosti Microsoft, kde riadila procesy celosvetovej vzdelávacej iniciatívy Partneri v učení (Partners in Learning). Následne sa presťahovala do Spojeného kráľovstva, kde riadila v rámci Microsoftu všetky vzdelávacie programy v oblasti IKT, spolupracovala s vládou, učiteľmi a školami v Anglicku, Škótsku a Walese.

Dr. Kristen Weatherby bola zakladajúcou členkou univerzitného programu EDUCATE. Ide o priekopnícky program londýnskej univerzity (University College of London – UCL), ktorý sa zameriava na pomoc začínajúcim firmám v oblasti vzdelávacích technológií a vývoja produktov a inovatívnych nápadov na svetovej úrovni.

Pracovala i pre OECD, kde bola zodpovedná za vedenie vývoja a implementáciu medzinárodného prieskumu vyučovania a vzdelávania (TALIS) počas jeho prvého cyklu v roku 2013.

Dr. Weatherby získala titul PhD. zo vzdelávania na UCL a titul Master (MA) zo vzdelávania získala na Michiganskej univerzite.