Druhý deň medzinárodnej konferencie

Druhý deň konferencie otvoril so svojou prednáškou zahraničný hosť Mike Thiruman  - generálny tajomník Únie singapurských učiteľov, podpredseda medzinárodnej poradenskej spoločnosti Educare a člen Výkonnej rady Singapurskej národnej kooperatívnej federácie.

Pre účastníkov následne pokračovali odborné prezentácie odborníkov z OECD a s tým spojené workshopy, kde učitelia spolupracovali  v skupinách. Zaoberali sa témami ako využívanie technológií a sociálnych médií v triede, použitie hodnotenia na podporu zručností 21. storočia, ako vytvárať kultúru profesionálnej spolupráce medzi učiteľmi či  dôležitost spätnej väzby.

V poobedných hodinách Mgr. Ján Sitarčík, Phd. – riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVŠ SR predstavil nový zákon „Zmeny v oblasti profesijného rozvoja po 1. septembri 2019.“ Učitelia tak mali možnosť položiť otázky ohľadom implementácie nového zákona.