Dotazník pre učiteľov – vzdelávacie postupy v predmetoch veda, technika, inžinierstvo a matematika

Európska školská sieť prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra prosí učiteľov predmetov veda, technika, inžinierstvo a matematika o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Tento dotazník je určený pre učiteľov predmetov veda, technika, inžinierstvo a matematika (VTIM) na úrovni stredoškolského vzdelávania (nižšie a vyššie stredné vzdelávanie – študenti vo veku 10 až nad 19 rokov) a jeho cieľom je zbierať informácie o vzdelávacích postupoch pri výučbe týchto predmetov.

Do konca roka 2018 budú výsledky štúdie voľne dostupné na internete a zverejnené aj na stránke Scientix Observatory.

 

Pre viac informácií kliknite na uvedený LINK, kde nájdete aj dotazník na vyplnenie:

https://www.surveymonkey.com/r/TI-STEM-SK

Konečný termín na vyplnenie dotazníka je 18. 7. 2018.

Ďakujeme za Vašu ochotu i za Váš čas.