Diskusný seminár

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave realizovalo v stredu 13. novembra 2019  v priestoroch Základnej školy na Tbiliskej 11, Bratislava –  Rača  diskusný seminár,  ktorého cieľom bolo informovať o legislatívnych zmenách v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o možnostiach poskytovania služieb školám a školským zariadeniam v uvedenej oblasti. Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD.

Tematicky bol seminár zameraný na tvorbu plánu profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, aktualizačné vzdelávanie, na ponuku vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Na podujatí sa zúčastnilo 20 pedagogických zamestnancov zo základných škôl, ktorí v závere vysoko ocenili profesionálny prístup lektorky. Očakávania účastníkov boli naplnené.

Regionálne pracovisko MPC Bratislava plánuje na základe požiadaviek riaditeľov škôl uskutočniť ďalšie vzdelávacie podujatie na aktuálne témy vyplývajúce z legislatívnych zmien v školstve priamo na jednotlivých pracoviskách.

                                                                                                                    Ing. Zdenka Kovalčíková