Diskusný seminár

Dňa 3. októbra 2019 zorganizovalo Detašované pracovisko MPC v Žiline Diskusný seminár pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorý bol súčasťou bloku diskusných seminárov realizovaných všetkými regionálnymi a detašovanými pracoviskami MPC na Slovensku.

Seminár vznikol z dôvodu zmien, ktoré prinieslo nadobudnutie účinnosti zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené zmeny výrazne ovplyvnia činnosť škôl a školských zariadení, ako aj činnosť inštitúcií pôsobiacich v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Program seminára bol obsahovo zameraný najmä na problematiku plánovania profesijného rozvoja, jeho nadväznosti na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia a tiež na ročné plánovanie vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Lektorky programu PaedDr. Darina Výbohová, PhD. a PaedDr. Mária Šnídlová prítomných 49 účastníkov seminára oboznámili tiež s realizovaním aktualizačných vzdelávaní ako i s ponukou programov vzdelávania, ktoré plánuje realizovať MPC v školskom roku 2019/2020.