Dieťa a žiak s ťažkým viacnásobným postihnutím v slovenskej spoločnosti (odborný seminár)

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne zorganizovalo 6. júna 2019 odborný seminár Dieťa a žiak s ťažkým viacnásobným postihnutím v slovenskej spoločnosti. Lektorkou stretnutia bola PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD., riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne. Cieľom odborného seminára bolo aktualizovať a rozvíjať poznatky zúčastnených pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl prostredníctvom osvedčených skúseností lektorky vzdelávania z oblasti integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti. 

Účastníci seminára vyjadrili pozitívnu spätnú väzbu a očakávanie organizovania podobne tematicky zameraných seminárov.