Demokratická a ľudsko-právna kultúra – učiace sa Slovensko a Európska únia

Regionálne pracovisko MPC v Prešove v spolupráci s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky zorganizovalo dňa 18. októbra 2018 v priestoroch malej auly MPC RP Prešov, Tarasa Ševčenka 11 vzdelávacie podujatie pre učiteľov a žiakov stredných škôl, ktoré bolo zamerané na vyhodnotenie XX. ročníka Ochrany Ľudských Práv a prípravu  XXI. Ročníka OĽP, v ktorom bude nosnou témou 30. výročie Nežnej revolúcie. Ďalšie témy, ktoré boli moderované  odborníkmi v tejto oblasti z Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku Ing. Viliamom Figuschom, CSc., PhDr., Dagmar Hornou, PhD., Mgr. Dagmar Kusou, PhD. a PhDr. Kalmánom Petőczim, PhD., sa týkali okrem iného aj výziev, ktorým čelí demokracia v čase 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, taktiež posilňovania a sieťovania agilných škôl a projektov, Eurovolieb 2019, postojov mladých ľudí v SR ap.