VZNIK A VÝVOJ MARKETINGU

Autor, Popis: 
Ing. Helena Harausová, PhD.
Anotácia: 
Článok pojednáva o vzniku a vývoji marketingu ako vednej disciplíny. V prvej časti sú vypracované teoretické východiská o vzniku marketingu, jednotlivých vývojových obdobiach a etapách marketingu. V druhej časti sú prezentované námety na cvičenia, ktoré je možné aplikovať na vyučovacích hodinách marketingu a príklady z histórie. Článok je spracovaný ako metodický list.

...text clanku...

Časopis: 
BIGECHE