SUDOKU V MATEMATICKEJ EDUKÁCII NA DRUHOM STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Autor, Popis: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Anotácia: 
Článok sa zaoberá základnou charakteristikou sudoku. Načrtáva prepojenie rébusu s matematikou. Poskytuje jednoduchý návod na tvorbu klasického sudoku a jeho variantov, ktorý učiteľovi umožňuje ich bezproblémové využitie na hodinách matematiky so zámerom podpory rozvoja logického myslenia v rámci nižšieho stredného vzdelávania.

...text clanku...

Časopis: 
BIGECHE