MIGRÁCIE ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV

Autor, Popis: 
RNDr. Erika Fryková
Anotácia: 
Predložený príspevok prezentuje komplexný pohľad na migrácie živočíchov, uvádza teórie vzniku migrácií, opisuje najznámejšie migrujúce živočíšne druhy. Prezentované poznatky je možné využiť v tematických celkoch učiva biológie (systematika živočíchov, ekológia, etológia) v rámci ISCED 2 a ISCED 3.

...text clanku...

Časopis: 
BIGECHE