Liečivá a drogy - ukážka vyučovacej hodiny

Autor, Popis: 
Mgr. Zuzana Gomoľová
Anotácia: 
Predložený príspevok uvádza ukážku vyučovacej hodiny k téme Liečivá a drogy v rámci učiva biológie v podmienkach strednej zdravotníckej školy. Prezentované poznatky je možné využiť aj v učive biológie v ISCED 2 a ISCED 3 (v gymnaziálnom učive).

...text clanku...

Časopis: 
BIGECHE