JE POTREBNÉ ZVYŠOVAŤ SVOJU FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ?

Autor, Popis: 
Ing. Mária Hitríková
Anotácia: 
Denne sa stretávam s ľuďmi ktorí majú rôzne úrovne vedomostí o financiách a finančnom sektore ako takom. Finančná gramotnosť a finančné vzdelávanie je oblasť života každého z nás, uvedomujeme si, že každé naše rozhodnutie je ovplyvnené alebo spojené s finančnou situáciou a financiami. Tento článok by mal umožniť základné zorientovanie sa v problematike a uviesť praktické rady, ktoré sú uplatniteľné v našom každodennom živote a môžu prispieť aspoň k minimálnemu zlepšeniu nášho finančného zdravia.

...text clanku...

Časopis: 
BIGECHE