ISIS - ISLAMSKÝ ŠTÁT

Autor, Popis: 
RNDr. Stela Csachová, PhD.
Anotácia: 
Začiatok 21. storočia sa do medzinárodného diania zapísal aj existenciou Islamského štátu v regióne Blízkeho východu. Brutálnymi činmi páchanými na civilnom obyvateľstve, ako aj bombovými útokmi vo svete upriamil na seba pozornosť celého sveta. Islamský štát je aktuálna téma, ktorá nie je zahrnutá v učebniciach geografie a učitelia geografie by ju nemali opomenúť. Príspevok ponúka informácie o Islamskom štáte v stručnej, kompaktnej podobe. Odporúčame ho využiť na hodinách geografie pre žiakov základných a stredných škôl ako pokračovanie témy Blízky východ.

...text clanku...

Časopis: 
BIGECHE