INTERAKTÍVNA VÝUČBA POMOCOU DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

Autor, Popis: 
Mgr. Jana Medvecová
Anotácia: 
V príspevku prezentujeme možnosti interaktívnej výučby pomocou digitálnych technológií s využitím softvéru MS PowerPoint 2010. Zameriavame sa na využitie hypertextových odkazov, vkladanie objektov a aplikáciu animácií, ktoré môžeme použiť pri tvorbe interaktívneho edukačného materiálu. Cieľom príspevku je prezentovať tvorbu interaktívnych prezentácií.

...text clanku...

Časopis: 
BIGECHE