Črevná mikrobiota a zdravie človeka

Autor, Popis: 
RNDr. Lucia Bizoňová
Anotácia: 
Predložený príspevok slúži ako návod a motivácia na rozšírenie poznatkov o črevnej mikrobiote pre učiteľov biológie, chémie a zároveň ich žiakov. Poukazuje na význam a dôležitosť zastúpenia vlákniny ako zložky našej potravy, ktorá predstavuje potravu pre črevné mikroorganizmy. Zároveň sa v ňom stretneme s bodmi, v ktorých táto „moderná“ doba dosť nepriaznivo ovplyvňuje správnu kolonizáciu čreva a motivuje nás zamyslieť sa nad vlastným stravovaním.

...text clanku...

Časopis: 
BIGECHE