AKTIVITY SO ŽIVOČÍCHMI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

Autor, Popis: 
Bc. Nina Valocká
Anotácia: 
Živočíchy boli súčasťou ľudského sveta odjakživa a hrajú v ňom nezastupiteľnú úlohu či už z pohľadu ich úžitkového chovu alebo z pohľadu vytvorenia vzťahu človek a zviera. Zvieratá pomáhajú pri rôznych terapiách, ukazujú ľuďom svoj svet, v ktorom sa z neho prostredníctvom vytvorenia vzťahu ľudia veľa učia. Živočíchy sú pre deti nielen potešením, ale aj motiváciou, cieľom objavovania či kamarátom. Puto, ktoré si vie vytvoriť človek a zviera v mladom veku môže ovplyvniť jeho postoj a správanie nielen k daným živočíchom, ale aj k druhým ľuďom a v konečnom dôsledku aj k prírode. Priateľstvo so zvieraťom zlepšuje sociálne vzťahy, psychické a aj telesné zdravie detí a deti môžu pozitívne vplývať na živočícha. To je najmä v prípade stavovcov, avšak my sa pri práci so živočíchmi zameriavame aj na bezstavovce. Bezstavovce nám dávajú okrem iného aj možnosť pracovať s možnými negatívnymi postojmi žiakov ku nim a k tejto zložke prírody. Na takýto typ práce je priestor najmä v prostredí školského klubu detí, kde je činnosť voľnejšia a nie je viazaná na pevnú štruktúru učiva. Cieľom tohto príspevku je predstaviť isté metódy a spôsoby práce a poukázať na prospešnosť práce so živými organizmami v prostredí školského klubu detí.

...text clanku...

Časopis: 
BIGECHE