svet práce

Autori: 

Bodyová Kristína, Ing.

Tento učebný zdroj je použiteľný na hodinách predmetu Domov a práca na rozvoj zručnosti a kreativity žiakov. Obsahom sú námety výrobkov z rozličného materiálu určené na ozdobu a spríjemnenie svojho prostredia pri rôznych príležitostiach, ako darček pre blízkych, alebo len pre vlastné potešenie. Ich výroba je nenáročná, materiál viac menej ľahko dostupný a výsledok poteší tvorcu aj obdarovaného.

Autori: 

Karasová Mária, Mgr

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov pre žiakov 2. stupňa ZŠ zameraných na precvičovanie ich vedomosti k témam Horniny a minerály a Zem a jej stavba. Okrem pracovných listov autorka ponúka námety na dve praktické cvičenia. Prvé praktické cvičenie je o praktickom rozlišovaní a určovaní hornín a minerálov, druhé o určovaní tvrdosti, optických vlastnostiach a hustote materiálov.

Autori: 

M. Ďurčeková, Ľ. Tatranská

Vzdelávací program Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. – Paličkovaná čipka pre začiatočníkov je jeden z programov, ktorý ponúka možnosť aplikácie prierezovej témy regionálna kultúra a tradičná ľudová kultúra do vyučovacieho procesu v rámci ISCED 1, ISCED 2 aj ISCED 3. Učebný zdroj vytvorený k tomuto programu má ambíciu ukázať, že základy paličkovania zvládnu aj deti. Je určený tým pedagógom, ktorí sa rozhodli vo svojej výchovno-vzdelávacej práci, prípadne v mimoškolskej činnosti a v krúžkoch viesť deti/žiakov k tejto záľube.