Angličtinári prejavili o moderné vzdelávacie materiály veľký záujem

Učitelia anglického jazyka na základných školách z celého Slovenska prejavili na začiatku aktuálneho školského roka veľký záujem o didaktické prostriedky EnglishOne. Ponúklo im ich Metodicko-pedagogické centrum (MPC) a na základe prejaveného záujmu bolo do škôl následne distribuovaných 2 250 kolekcií didaktických materiálov EnglishOne.

 

„Teší nás veľký záujem o inovatívne vzdelávacie materiály EnglishOne zo strany učiteľov. Svedčí to o ich úprimnom záujme a snahe zatraktívniť výučbu angličtiny na našich školách a zaujať tak svojich žiakov, čo bolo napokon aj cieľom našej snahy,“ povedala Mgr. Kamila Jandzíková, PhD., generálna riaditeľka MPC.

   

Angličtinári už medzičasom využívajú dodané materiály na svojich hodinách. Vzhľadom na spoluprácu MPC s British Council, tí učitelia, ktorí využívajú dodané didaktické materiály intenzívne, majú možnosť získať aj zaujímavé benefity. V závislosti od intenzity práce s nimi ich môže navštíviť lektor alebo native spíker a realizovať ukážkovú hodinu anglického jazyka priamo v ich škole. Desať učiteľov, ktorí budú mať na konci novembra 2017 na portáli anglictina.iedu.sk zadaný a aj žiakmi vypracovaný najvyšší počet úloh, získajú pobyt vo Veľkej Británii.

 

Súbor vzdelávacích materiálov pre učiteľov angličtiny EnglishOne obsahuje metodické príručky, ktoré sú pre uľahčenie práce učiteľov na I. stupni aj v slovenskom jazyku, pracovné listy pre žiakov a digitálny edukačný obsah, ktorý je nahovorený native spíkrami a dostupný na vzdelávacom portáli ministerstva školstva.

Prieskum medzi učiteľmi, ktorí s EnglishOne učia od roku 2015 preukázal, že vďaka týmto moderným materiálom žiaci získali pozitívnejší prístup k jazyku, zvýšila sa ich aktivita na hodinách, ako aj motivácia k učeniu. V 96 % zapojených tried sa žiakom zlepšila výslovnosť a v 95 % dosahovali väčší učebný pokrok ako predtým. Až 95 % učiteľov uviedlo, že materiály EnglishOne sú veľmi prínosné pre ich učiteľskú prax.

Viac informácií nájdu učitelia na www.englishone.sk

 

Logo projektu EnglishOne