Aktuality

Oznam pre žiadateľov o atestáciu

30. jún 2017 - 13:11 Oznam

Ak Vaša žiadosť obsahuje chyby, postupujte nasledovne:

Vyhodnotenie 11. ročníka Dúhového kolotoča 2017

16. jún 2017 - 10:14 Oznam

Záverečného hodnotenia 11. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč.

Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie

2. máj 2017 - 16:10 Oznam

Metodicko-pedagogické centrum vydáva tieto pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania absolvovaného na niektorom regionálnom alebo detašovanom pracovisku MPC alebo duplikát osvedčenia o vykonaní atestácie:

Poďakovanie v mene Komory školských logopédov

25. apríl 2017 - 23:04 Poďakovanie

Vážená pani riaditeľka dovoľujem si Vám vyjadriť poďakovanie v mene Komo

Národný projekt - Škola otvorená všetkým

31. marec 2017 - 16:34 Oznam

Trvanie projektu: 2016 - 2020

Pokračovanie úspešnej spolupráce MPC a eSlovensko – darček ku dňu učiteľov

28. marec 2017 - 19:17

Spolupráca Metodicko-pedagogického centra s občianskym združením eSlovensko v oblasti edukácie bezpečného internetu sa úspešne rozvíja.

Stretnutie školských koordinátorov so zástupcami národného koordinačného centra štúdie PISA 2018 v Košiciach

28. marec 2017 - 19:15

Zástupcovia NÚCEM, národného koordinačného centra štúdie PISA 2018 v spolupráci s Regionálnym pracoviskom MPC v Košiciach, zorganizovali dňa 9.

Odborný seminár MPC - Edukačná skúsenosť učiteľov predprimárneho vzdelávania

28. marec 2017 - 19:14

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach zorganizovalo dňa 6. 2.

Sprístupňovanie informácií

25. január 2017 - 14:14 Oznam

Metodicko-pedagogické centrum je povinnou osobou podľa  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.