Aktivizujúce didaktické metódy v biológii

Vzdelávací program je svojím obsahom zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií učiteľa biológie ZŠ, ktoré vychádzajú z profesijných štandardov učiteľa. Program umožní získať pedagogickým zamestnancom nielen teoretické poznatky, ale najmä praktické zručnosti nevyhnutné pre výkon činností učiteľa v predmete biológia.

Číslo akreditácie: 
695/2012 - KV