Ako postupovať pri zavádzaní prierezových tém do primárneho vzdelávania

Zdokonaľovanie profesijných kompetencií v integrovaní prierezových tém do obsahu primárneho vzdelávania.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
482/2011 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Ako postupoveť pri zavádzaní prier. tém do PV