Ako čeliť dezinformáciám

Regionálne pracovisko MPC v Prešove a detašované pracovisko MPC v Košiciach organizujú dňa 13. novembra 2018 v RP MPC, Tarasa Ševčenka 11, Prešov a dňa 14. novembra 2018 v priestoroch DP MPC, Južná trieda 10, Košice odborné semináre zamerané na problematiku mediálnej výchovy.

Lektorom týchto vzdelávacích aktivít bude Vladimír Šnídl, reportér Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku a vzdelávacej príručky Klamstvá a konšpirácie.

Cieľom podujatí bude poskytnutie praktického návodu, ako môže pedagóg pomôcť žiakom odhaliť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v rôznych médiách, najmä na sociálnych sieťach a ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách (vrátane pomôcok a ďalších materiálov aplikovateľných v edukačnom procese). Doménou seminárov bude prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov, ktoré sa v uplynulých rokoch šírili medzi slovenskými užívateľmi sociálnych sietí. Zároveň bude pedagógom vysvetlené, ako sa dá v takomto informačnom chaose orientovať.

Podujatie je určené pre učiteľov druhého stupňa základných škôl, učiteľov stredných škôl, ktorí majú možnosť na vyučovaní otvárať témy súvisiace s médiami (najmä učitelia jazykov, občianskej náuky, etickej výchovy, mediálnej výchovy a dejepisu).

V prípade záujmu si stiahnite priloženú pozvánku a návratku na konkrétny seminár, vyplňte ju a zašlite podľa uvedených pokynov.

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení, ak jeho prihláška prekročí určenú kapacitu seminára.

Prílohy: