Aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia môžu byť úspešné

Slabá dochádzka a nízka školská úspešnosť. To sú spoločné menovatele, ktoré sprevádzajú žiakov, spravidla zo sociálne znevýhodneného prostredia (resp. marginalizovaných rómskych komunít) po nástupe do školy. Národný projekt Škola otvorená všetkým však dokazuje, že cesta k zlepšeniu prospechu, správania či dochádzky existuje. 

Príkladom je celodenný výchovný systém (CVS), ktorý je možné nastaviť v podmienkach akejkoľvek školy. Jeho podstatou je práca so žiakom aj po vyučovaní, kedy je vytvorený dostatočný priestor pre prípravu na ďalší deň. Pre žiakov zo sociálne znevýhodnené prostredia je to podstatná súčasť CVS, nakoľko domáce prostredie im to často neumožňuje: „Ani si to nikto nevie predstaviť, v akých podmienkach žijeme. Nemám žiadne súkromie a niekedy ani priestor na učenie, ale aj tak som šťastná,“  píše v rámci svojho príspevku do projektovej súťaže 12 ročná žiačka z mnohopočetnej rodiny navštevujúca ZŠ v Čiernej nad Tisou.

Súťaže pre žiakov realizuje projekt pravidelne s cieľom ukázať, ako sa dá podporiť kreativita a šikovnosť žiakov aj po vyučovaní, formou činnosti v záujmových útvaroch. Záujmové útvary tak predstavujú druhý pilier CVS, kde žiaci môžu vyniknúť aj v inej sfére, ako len učenie. A že sa im to darí, svedčia aj ich vynikajúce výsledky a popredné umiestnenia nielen v rámci Slovenska. Boxerský krúžok na ZŠ Ivana Krasku v Trebišove pod vedením zástupcu riaditeľa PaedDr. Martina Farbara sa tak môže pochváliť siedmimi titulmi majstrov Slovenska v boxe v kategórii žiaci a dorastenci a tiež 1. miestom vo svojej váhovej kategórii na medzinárodnom turnaji v Kline. Úspechy v mimoškolských súťažiach, ktorých sa zúčastňovali žiaci navštevujúci CVS, však nie sú podľa zástupcu riaditeľa tie najdôležitejšie:  „Najdôležitejším úspechom CVS v prostredí našej školy bola zlepšená dochádzka žiakov, znížený počet detí zaradených do špeciálnych škôl a zlepšenie prospechu žiakov, ktorí navštevovali záujmové útvary.“  Aj šiestačky zo ZŠ s MŠ Ožďany, ktoré v rámci programátorského krúžku pod vedením Mgr. Milady Valkovej vytvorili PC hru s názvom SEPARÁČIK, sa môžu popýšiť prvým  miestnom z finále súťaže SCRATCH MATCH. Aké je tajomstvom ich úspechu? Podľa pani učiteľky Valkovej je potrebné vždy veriť: „Veriť v to, že aj taká malá škola v zastrčenej dedinke niekde na juhu, ďaleko od Bratislavy, sa vie zapojiť a dokázať, že žiaci sú aj tu šikovní a výnimoční.“

Národný projekt Škola otvorená všetkým končí v novembri tohto roku. V čom sa školy zapojené do projektu zhodnú, je jeho hlavný prínos spočívajúci v poskytnutí finančného zázemia pre inkluzívny tím, financovanie CVS, kde sa žiaci mohli pripravovať na vyučovanie a následne sa venovať voľnočasovým aktivitám. Odkaz pedagógov smerom k štátu je jasný: „Odporúčali by sme v rámci možností podporovať tento model vzdelávania, nakoľko je to jediná možnosť ako v súčasnosti dokážeme aspoň v minimálnej miere vytvoriť žiakom podmienky na ich domácu prípravu a realizáciu svojich voľnočasových záujmov. Edukácia žiakov pochádzajúcich zo SZP v drvivej väčšine prebieha výlučne v prostredí škôl. Po návrate domov nemajú vytvorené podmienky na edukáciu a v mnohých prípadoch im rodičia aj napriek snahe nedokážu pomôcť v príprave, pretože na to nemajú dostatočné vedomosti a schopnosti,“ uzavrel Martin Farbar zo ZŠ Ivana Krasku v Trebišove.

Národný projekt Škola otvorená všetkým implementuje Metodicko-pedagogické centrum v rámci Operačného programu Ľudské zdroje od februára 2016 do novembra 2019. Z Európskeho sociálneho fondu naň bolo vyčlenených takmer 30 miliónov eur.