Aj deti majú svoje smútky, sklamania, strachy, zranenia (odborný seminár)

Dňa 12.júna 2019 sa v RP MPC Bratislava konal odborný seminár Riziko suicídia u detí a adolescentov – téma, o ktorej sa nehovorí. Ďalší  seminár z cyklu Zdravie a duševné zdravie.  Téma je stále tabuizovaná, ako u pedagógov, ale aj u rodičov. Samovražedné konanie neprichádza zrazu. Lektorka PaedDr. Lucia Mošková citlivo vysvetlila  účastníkom príčiny a motívy samovrážd a pokusov o samovraždu u detí a mladistvých v závislosti od veku a pohlavia. V diskusii, ktorá sa niesla vo vecnej atmosfére, odpovedala na otázky účastníčok, charakterizovala sebapoškodzovanie aj rozdiely v depresii u dievčat a chlapcov. Účasť na seminári potvrdila náročnosť témy.  Záujem o seminár prejavili najmä tie účastníčky, ktoré sa vo svojej praxi stretli s pokusom o samovraždu, ale aj s premýšľaním o samovražde. Cieľom seminára pre učiteľov, vychovávateľov aj majstrov odbornej výchovy bolo zvýšiť informovanosť  o problematike a zvýšiť citlivosť  na charakteristické prejavy správania detí a mládeže, aby sa zvýšila odborná pripravenosť pedagógov v súlade nielen s vnútornou potrebou pedagóga – človeka, ale aj v súlade s požiadavkami  na odborné kompetencie pedagóga ako zamestnanca – reagovať primerane, nezľahčovať ich zlyhania, pochybnosti o sebe, smútky a už počiatočné náznaky v správaní demonštrované aj neprimeraným správaním.