Adaptačné vzdelávanie

Metodicko-pedagogické centrum v súlade s § 52 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (PZ a OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poskytovateľom adaptačného vzdelávania pre začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov, ktorí ukončili adaptačné vzdelávanie neúspešne.

Zaradenie do adaptačného vzdelávania sa uskutoční na základe žiadosti TU, ktorú žiadateľ zašle na adresu generálneho riaditeľstva Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.

Prílohy: