13. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

Regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica, v zmysle plnenia Hlavných úloh MPC na rok 2019, pripravuje  13. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. „Dúhový kolotoč“. Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehliadka výtvarných prác sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica.

„Fíííha“ je témou súčasného ročníka. Termín a miesto konania výstavy je 17.-18.6.2019 v priestoroch Radnice, v Banskej Bystrici. Tešíme sa na Vašu účasť milé deti, pani učiteľky, najmä na Vaše výtvarné práce. Prejavený záujem o podujatie svedčí o tom, že prispieva k rozvoju výtvarnej tvorivosti detí. Veríme, že aj 13.ročník bude úspešný.

PaedDr. Ján Husár, PhD., odborný a organizačný garant podujatia „Dúhový kolotoč“
RP MPC Banská Bystrica

Prílohy: