Kontakty na zamestnancov MPC

Generálny riaditeľ

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 452

Asistent generálneho riaditeľa

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 453

Riaditeľ sekcie profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 444

Asistent riaditeľa sekcie profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 451

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 443

Zamestnanec pre vzdelávanie a atestácie

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 426

Zamestnanec pre vzdelávanie a atestácie

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 466

Riaditeľ odboru ekonomiky a vnútornej správy

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 472

Koordinátor referátu vnútornej správy

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 467

Koordinátor referátu ľudských zdrojov

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 456

Riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov a podporných činností

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 448

koordinátor projektov

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 412

koordinátor projektov

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 425

koordinátor projektov

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 425

odborný nepedagogický zamestnanec - kontrolór

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 428

právnik

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 465

nepedagogický zamestnanec - technik informačných technológií

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 416