Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov - Sociálno-vedný základ

Povolanie pedagogického zamestnanca je krásne, stále sa meniace, kreatívne, ale aj náročné. Bez teoretických základov a ďalšieho vzdelávania sa toto povolanie vykonávať nedá. Každý pedagogický zamestnanec, nevynímajúc vychovávateľa a pedagogického asistenta, musí spĺňať aspoň minimálne kvalifikačné predpoklady. V zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 138/2019 Z. z.) v § 11 ods. 1 pís. d) sa uvádza, že „vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie“. Samozrejme následne je potrebné aj doplnenie požadovanej kvalifikácie na výkon pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľa a pedagogického asistenta. Za doplnenie kvalifikácie sa považuje kvalifikačné vzdelávanie v súlade zákonom č. 138/2019 Z. z. § 43. Podľa odseku 8 § 43 spomínaného zákona sa umožňuje absolvovať kvalifikačné vzdelávanie aj fyzickým osobám, ktoré nie sú pedagogickými zamestnancami, ale spĺňajú kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii.

Autori: 
Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Eva Suchožová, PaedDr. Viera Šándorová, Mgr. Teťana Ustohalová, PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1474-0
Rok vydania: 
2021
Rozsah: 
50s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon uz_zm_dps2.pdf878,41 KB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD.
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Aktívne učenie sa
Oblasť vzdelávania 2: 
AVP - akreditovaný vzdelávací program