Workshop pre učiteľov 1. stupňa základnej školy so zameraním na diagnostiku a rozvoj koordinačných schopností žiakov

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove realizovalo dňa 28. 8. 2020 workshop s názvom „Pohybové činnosti v predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy“, ktorého sa zúčastnilo 13 učiteľov. Workshop bol zameraný na diagnostiku a rozvoj koordinačných schopností žiakov. Vybrané pohybové činnosti účastníci prakticky absolvovali pod didaktickým vedením lektora Mgr. Jozefa Bernáta, čím si rozšírili a aktualizovali profesijné kompetencie vo výučbe predmetu telesná a športová výchova na 1. stupni základnej školy. Po ukončení workshopu bol absolventom elektronicky zaslaný test so zameraním na diagnostiku jednotlivých koordinačných schopností žiakov a bohatý zásobník pohybových činností vhodných na tvorbu rozvojového pohybového programu v tejto oblasti.