Vzdelávanie je radosť a inšpirácia aj pre zamestnancov MPC

V školskom roku 2020/2021 sa tretieho ročníka Akadémie pre riaditeľov zúčastnili aj traja zástupcovia Metodicko-pedagogického centra.

 

Vzdelávanie bolo realizované v troch moduloch, kombinovanou formou, prezenčne aj dištančne. Aktuálny ročník Akadémie pre riaditeľov sa v prvom module venoval osobe riaditeľa, jeho líderským a manažérskym zručnostiam. Druhý modul bol zameraný na pracovný kolektív, ako rozvíjať vzťahy v kolektívne, ako viesť porady, riešiť konflikty, ako motivovať svojich kolegov. Účastníci vzdelávania v záverečnom module riešili problematiku zavádzania zmien v škole a vzdelávacej inštitúcií, hľadali odpovede na otázky:

  • Prečo sú osobná vízia riaditeľa a vízia školy dôležité?
  • Ako/s kým/ kde/ pri akých príležitostiach víziu presvedčivo komunikovať a ako s ňou pracovať?
  • Ako vytvárať plán uskutočňovania zmeny?
  • Ako podporovať a zapájať kolegov na ceste k zmene?

 

Spolupráca riaditeľov škôl a zástupcov Metodicko-pedagogického centra bola pre obidve strany prínosná a vzájomne obohacujúca. Získané informácie a praktické zručnosti budú postúpené kolegom s možnosťou využitia na vzdelávaní v programoch vzdelávania a na ceste k zmene.

 

Slávnostného ukončenia vzdelávania, ktoré bolo súčasťou tretieho modulu (16. – 18. 06. 2021), sa zúčastnila aj Anna Chlupíková, riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl MŠVVaŠ SR.

Bratislava 18. 6. 2021