Výzva na predkladanie ponúk - Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet.