Výtvarný workshop pre učiteľov

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave v spolupráci s Kunsthalle Bratislava zrealizovalo dňa 19. 9. 2018 výtvarný workshop pre učiteľov základných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl a materských škôl. Workshop bol zameraný na konkrétne možnosti využitia výstavy Orly a holubice v rámci pedagogického procesu.

Výstava Orly a holubice predstavuje výber diel slovenských a nemeckých umelcov a umelkýň, ktorí reagujú na tému národnej identity v súčasnosti.

Prostredníctvom tvorivých aktivít učitelia hľadali odpovede na otázky, čo pre nás dnes znamená identita národa a čo ju vytvára, aké symboly patria k štátom a krajinám, ako sa tvoria a čo pre nás znamenajú.

Lektorkou výtvarného workshopu bola galerijná pedagogička Kunsthalle Bratislava Mgr. Daniela Čarná, PhD., výtvarný workshop za regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave realizovala Mgr. Slávka Gécová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre výtvarnú výchovu.