Vážený/vážená pán/pani riaditeľ/riaditeľka,

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava v spolupráci OZ Camera Obskura, n.o. Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

August 68 - Operácia Dunaj.

 

Dátum: 20.-21.9.2018

Miesto: Univerzita Komenského Bratislava

Registrácia na konferenciu je bezplatná, zabezpečený je obed a občerstvenie počas oboch dní konferencie. Nocľah a cestovné zostáva v réžii účastníka konferencie.

 

Vážený/ vážená   pán/pani  riaditeľ/riaditeľka,

 

v prípade Vašej osobnej  neúčasti Vás prosíme, aby ste  oboznámili s konferenciou kolegov- učiteľov dejepisu a občianskej náuky a uvoľnili aspoň jedného učiteľa na túto  medzinárodnú konferenciu.

Zároveň žiadame účastníkov konferencie, aby po zaregistrovaní sa na registračnom formulári, ktorý je dostupný na stránke :http://cameraobskuragallery.sk/ o svojej účasti elektronicky  informovali aj zástupcov na danom  metodickom  centre.

Text:  konferencii sa zúčastním – meno a priezvisko, názov školy, mesto.

Prílohy: