Úvod do podnikateľského vzdelávania

Implementácia podnikania do vzdelávacieho systému smeruje k podpore podnikania ako dôležitej súčasti ekonomiky štátu. To, že sa aj mladšia generácia učí základné princípy podnikania vrátane kultúry a etiky podnikania, hrá dôležitú úlohu vo vzdelávaní a vytvára predpoklady na zvyšovanie zamestnanosti, rozvoj podnikateľského sektora a posilňovanie hospodárskeho potenciálu a konkurencieschopnosti ekonomiky v globalizovanom svete. Možnosti konkurencieschopnosti Slovenska v európskom a globálnom meradle v budúcnosti naznačuje aj štátna koncepcia Priemysel 4.0, z ktorej jasne vyplýva potreba intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií žiakov s dôrazom na  podporu experimentovania, tvorivosti a podnikavosti. Súvisí s príchodom tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá po období manufaktúr, pásovej výroby a automatizácie prináša do priemyslu kybernetické inteligentné systémy (digitalizáciu, robotizáciu, internetovú ekonomiku...) a s ňou aj nové príležitosti a riziká pre podnikateľov a zamestnancov.

Autori: 
Miroslava jakubeková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1425-2
Rok vydania: 
2017
Rozsah: 
18s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Úvod do podnikateľského vzdelávania1,57 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
Ing. Eva Žernovičová
Ing. Tatiana Masárová, PhD.
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Funkčná gramotnosť