Tvorba modernej keramiky

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach zorganizovalo workshop pre učiteľov prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy a pre učiteľov základnej umeleckej školy s názvom Tvorba modernej keramiky. Workshop sa uskutočnil v dňoch 11., 12. a 20.8.2020 v priestoroch Základnej umeleckej školy na Kováčskej ulici v Košiciach. Zámerom podujatia bolo získať informácie o nových trendoch keramickej tvorby a vedieť ich aplikovať vo vlastnej keramickej tvorbe. Počas neformálneho vzdelávania mali učitelia možnosť vyskúšať si rozličné techniky ručnej keramickej tvorby, ako aj točenie na hrnčiarskom kruhu. Pre účastníkov boli pripravené témy ako archa, rebrík, slnko, strom, ja a kostol. Ich úlohou bolo využiť symbolické významy spomínaných tém pri tvorbe vlastnej keramiky. Na záver mali účastníci možnosť vyskúšať si aj experimentálnu vypaľovaciu techniku raku. Lektorom podujatia bol Mgr. Szilárd Fecsó, učiteľ profesijného rozvoja z detašovaného pracoviska MPC v Košiciach. Získané kompetencie účastníci využijú v rámci edukačného procesu.