Trojicu hlavných rečníkov z OECD uzatvára Mike Thiruman

Mike Thiruman

generálny tajomník Únie singapurských učiteľov, podpredseda medzinárodnej poradenskej spoločnosti Educare a člen Výkonnej rady Singapurskej národnej kooperatívnej federácie.

Mike Thiruman je lektor s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v oblasti vyučovania, tvorby kurikula, výskumu vzdelávania a riadenia vzdelávacích projektov a profesijného rozvoja.

Ako generálny tajomník Únie singapurských učiteľov (STU) je členom viacerých komisií v hnutiach pracujúcich v Singapure s medzinárodným presahom. Je podpredsedom Výboru pre priemyselné vzťahy vo verejnom sektore a je členom Národnej rady pre mzdy, ako aj Rady pre celoživotné vzdelávanie. Mike Thiruman bol zvolený za podpredsedu Regionálneho výboru pre vzdelávanie v Ázii a Tichomorí. Zastupoval Poradný výbor odborových zväzov pri OECD (TUAC) na zasadnutiach správnej rady pre medzinárodné hodnotenie vyučovania a vzdelávania (TALIS).  

Mike Thiruman vytvoril a zabezpečoval programy profesijného rozvoja, vzdelával učiteľov v oblastiach, ako sú kooperatívne učenie, kritické myslenie, problémovo zamerané učenie, aktívne učenie sa, mozgovokompatibilné učenie  a diferencované vyučovanie  v Singapure, Bhutáne, Rusku, Líbyi, Indonézii, na Filipínach, v Spojených arabských emirátoch, Vietname, Indii a taktiež prednášal na konferenciách v Rusku, USA, Austrálii a Kanade.