Stretnutia s umelou inteligenciou pre učiteľov

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach v spolupráci s American Center Košice v rámci ponuky letných vzdelávacích podujatí zorganizovalo v dňoch 5. – 7. augusta 2020 pre učiteľov workshop s názvom Stretnutia s umelou inteligenciou, ktorého cieľom bolo aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti didaktiky informatiky so zameraním na umelú inteligenciu ako novú tému školskej informatiky a pripraviť ich na aplikáciu získaných poznatkov a zručností v pedagogickej praxi. Počas troch dní si učitelia mohli vyskúšať prácu s aplikáciami využívajúcimi umelú inteligenciu, vytvoriť si vlastného chatbota, natrénovať a otestovať vlastnú neurónovú sieť, ako aj programovať jednoduché aplikácie využívajúce umelú inteligenciu. Súčasťou vzdelávania bola aj prezentácia rôznych praktických aktivít (s počítačom aj bez neho), ktoré môžu využiť učitelia na vyučovacích hodinách informatiky v ZŠ aj SŠ. Podujatie tak pomohlo prispieť k modernizácii výučby informatiky v dobe dynamicky napredujúcich digitálnych technológií a ukázalo učiteľom, ako učiť aktuálnu tému umelej inteligencie atraktívnym a aktívnym spôsobom.

Spracovala: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP