Spolupráca Metodicko-pedagogického centra a Štátneho pedagogického ústavu

Dňa 16. 4. 2020 sa v Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra (MPC) RNDr.  M. Rychnavskej, PhD., s riaditeľkou ŠPÚ Mgr. M. Hapalovou.

Predmetom pracovného stretnutia bola prezentácia činností oboch vzdelávacích inštitúcií v období pandémie koronavírusu a možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti podpory pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva v nasledujúcom období.

Vedenie MPC a ŠPÚ považuje za prioritné venovať sa témam zameraným na zmeny v hodnotení žiakov v období COVID 19. V tejto súvislosti plánujú obe inštitúcie realizovať online webináre pre učiteľov základných a stredných škôl.

MPC zároveň pripravuje vzdelávania na tému hodnotenia žiakov a vzdelávania zamerané na zdokonalenie kompetencií učiteľov v oblasti online vyučovania. V  rámci odborno-metodickej pomoci bude MPC poskytovať pedagogickým a odborným zamestnancom konzultácie a vytvorí učiteľské online fóra s možnosťou odborných online diskusií.

MPC a ŠPÚ budú na svojich webových stránkach informovať o nových usmerneniach a odporúčaniach v súvislosti s aktuálnym dianím v rezorte školstva.