Špecializačné vzdelávanie pre vedúceho metodického združenia

Učebný zdroj je spracovaný ako podporný edukačný materiál pre učiteľov materských škôl a učiteľov prvého stupňa základných škôl, ktorí majú záujem získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti vedúceho metodického združenia. Prezentujeme v ňom teoretické informácie a úlohy vyplývajúce z praxe, ktoré vypĺňajú obsahovú stránku programu špecializačného vzdelávania s názvom „Špecializačné vzdelávanie pre vedúceho metodického združenia“.
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti vedúceho metodického združenia v materských

Autori: 
Mgr. Jozef Bernát, PaedDr. Adriana Gondová, PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1473-3
Rok vydania: 
2021
Rozsah: 
71s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
PaedDr. Jana Parajková
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: