Sebariadenie a manažérska etika 3 (4. - 5. kapitola)

Predložený učebný zdroj je študijným materiálom pre pedagogických zamestnancov i odborných zamestnancov, ktorí chcú získať profesijné kompetencie požadované na výkon riadiacich činností.

Hlavným cieľom modulu je poznať teoretické východiská manažérskej etiky a jej význam pre úspešné riadenie školy alebo školského zariadenia a poznať silné a slabé stránky svojej osobnosti, svoje predpoklady a vedieť ich využiť v prospech riadenej školy alebo školského zariadenia.

Obsah rozširujúceho modulu je tvorený piatimi kapitolami.
Publikácia Sebariadenie a manažérska etika 3 ponúka kapitoly č.4 - 5, ktoré sa venujú
témam:
• spoločenská etiketa a protokol,
• profesionálna manažérska prezentácia.

Autori: 
PaedDr. Eva Frišová, PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1458-0
Rok vydania: 
2021
Rozsah: 
50s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 03_sebariadenie_kap._04-05.pdf455,44 KB
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania 2: 
VPZ - akreditovaný vzdelávací program pre vedúcich PZ